תמיכה מרחוק

מהי תמיכה מרחוק?

ניתן, במקרים מסוימים, לפתור תקלות בתמיכה מרחוק.

תמיכה מרחוק מאפשרת לתומך הטכני לבצע במחשב תיקון מרחוק מבלי להגיע פיזית אל ליד המחשב.

ישנן מספר תוכנות לתמיכה מרחוק, חלקן דורשות התקנה במחשב וחלקן בהפעלה דרך אתר אינטרנט.

דוגמא לתוכנה לתמיכה מרחוק: